Υπηρεσίες

 • Ναυτιλιακού Σύμβούλου:
  - Πιστοποίηση πλοίων
  - Πιστοποίηση Λιμένων
  - Σύμβουλοι σε θέματα Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.
 • Υπηρεσίες Λιμένων.
  - Σχεδιασμός Λιμένων.
  - Μελέτες σκοπιμότητας.
  - Υπηρεσίες Ασφαλείας (I.S.P.S.) Λιμένων και Λιμ. Εγκαταστάσεων.
  • Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμ. Εγκ/σεων (P.F.S.A.)
  • Σχέδια Ασφαλείας και πιστοποίηση (P.F.S.P.)
  • Εκπαίδευση σε θέματα Ασφαλείας (I.S.P.S.) και πιστοποίηση.
  • Υπηρεσίες Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμ. Εγκ/σης (Y.Α.Λ.Ε.).
  • Υπηρεσίες Βοηθού Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμ. Εγκ/σης (Αν/τής Y.Α.Λ.Ε.).
  • Εσωτερικός Έλεγχος ασφαλείας σε θέματα I.S.P.S. και Επιθεωρήσεις - Έλεγχοι.
  • Σχεδιασμός Ασφαλείας Λιμένων- Ανασκοπήσεις ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ- Εμπιστευτικότητα.
  • Διενέργεια Γυμνασίων - Ασκήσεων Λιμ. Εγκ/σης σε θέματα Ασφαλείας (I.S.P.S).
  - Σχεδιασμός προβλητών.
  - Σχεδιασμός χώρων στάθμευσης οχημάτων.
  - Σχεδιασμός χώρων για προσέγγιση Ro-Ro.
  - Σχεδιασμός χώρων για προσέγγιση containers πλοίων.
  - Προσβάσεις έκτακτης Ανάγκης.
  - Εξοπλισμός Ασφαλείας (I.S.P.S.) για πύλες εισόδου, περιοχές Τερματικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων και Κτιρίων.
  - Περιοχές Περιορισμένης Πρόσβασης Λιμένων.
  - Προσωπικό Ασφαλείας (I.S.P.S.)
 • Υπηρεσίες Πλοίων:
  - Επιθεωρήσεις σύμφωνα με Κώδικα I.S.M. και εφαρμογή.
  - Αξιολόγηση Ασφαλείας πλοίων, Σχεδιασμός και Πιστοποίηση.
  - Πιστοποίηση πλοίων.
  - Εκπαίδευση Ασφαλείας (I.S.P.S.) προσωπικού πλοίων / εταιρειών.
  - Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου για θέματα I.S.P.S. & I.S.M.
 • Υπηρεσίες Περιβάλλοντος:
  - Ετοιμασία και πιστοποίηση Λιμένων για πετρελαιοειδή κατάλοιπα, και διαχείριση απορριμμάτων & σκουπιδιών.
  - Ετοιμασία Λιμ. Εγκ/σεων για ευκολίες υποδοχής πετρελ. Καταλοίπων και εκπόνηση εγχειριδίων.
  - Σχέδια έκτακτης ανάγκης και εγχειρίδια εφαρμογής.
 • Οικονομικές Υπηρεσίες:
  - Ανταποδοτικές Χρεώσεις I.S.P.S. προς όφελος των λιμενικών εγκαταστάσεων σε Πλοία, Φορτία, Φ/Γ οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, ΙΧ, Πλοιάρια, Επισκέπτες, Εργολάβους.
  - Εξοπλισμός Ασφαλείας (I.S.P.S) με ανάλυση μεθόδων Leasing / αγοράς.
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης:
  - Εκπαίδευση προσωπικού Λιμένων και πλοίων και πιστοποίηση I.S.P.S.
 • Πελάτες:
  - Οργανισμός Λιμένος Πάτρας.
  - Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας.
  - Ιδιωτικός τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων Πλατυγιαλίου Αστακού.
  - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης.
  - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγίου.
  - ΥΕΝΑΝΠ.
  - Περιφέρεια Δητικής Ελλάδος.
  - Epsilon Cubic ltd.
  - Μ.Κ.Ο Γαιώραμα.
  - Πολυχρονόπουλος ΕΠΕ.
  - Πετρόπουλος ΕΠΕ.